Algemene voorwaarden


Geachte heer/mevrouw,


U heeft een afspraak gemaakt met één van de medewerkers van praktijk kinderfysio.nl.

Binnen onze praktijk kunt u op dit moment voor de volgende vormen van behandeling terecht:


Individuele behandeling:


 • Kinderfysiotherapie
 • Babyfysiotherapie

Groepsbehandeling:


 • KinderFIT & Food (beweegprogramma voor kinderen met overgewicht) 
 • Fitkids (Fitness-programma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening)
 • ZwangerFit 
 • MiniGym 
 • BabyGym 
 • BabyMassage

Uw eerste afspraak:


 • Verzekeringsbewijs (eerste afspraak)
 • verwijzing indien van toepassing (eerste afspraak)
 • eventuele relevante aanvullende medische gegevens

Kinderfysiotherapie:


Tijdens de eerste afspraak die 40 min. tot 60 min. duurt, wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van de klachten van uw kind door middel van een vraaggesprek en/of een lichamelijk onderzoek.


Op basis van de bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek wordt samen met u een plan van aanpak voor uw kind vastgelegd. De behandelingen duren, afhankelijk van wat voor soort therapie uw kind krijgt, 30 à 40 min.


Behandelingen aan huis


Indien het noodzakelijk is dat uw kind in zijn/haar eigen thuissituatie kinderfysiotherapie dient te krijgen, komt de kinderfysiotherapeut bij u thuis voor de behandeling.


Ook dan duren de behandelingen ongeveer 30 à 40 min. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u en uw kind in staat zijn de behandelingen op de praktijk te ontvangen.


Parkeren


Indien u met de auto de praktijk bezoekt, kunt u op eigen risico parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken voor de praktijk. U kunt aanbellen via de intercom naast de deur. Na binnenkomst mag u direct plaatsnemen in de wachtruimte.


Wachten


Uiteraard proberen we ons aan de planning te houden. Toch kan het voorkomen dat een behandeling uitloopt. Indien u langer dan 10 minuten wacht meldt u zich dan.


Verhindering


Wanneer u verlaat of verhinderd bent, stellen wij het zeer op prijs dat u dat zo spoedig mogelijk meldt. Wanneer u zich minder dan 24 uur van tevoren afmeldt, behoudt kinderfysio.nl het recht voor, de kosten bij u persoonlijk in rekening te brengen.


Tarieven


De hoogte van het tarief is afhankelijk van de behandeling die uw kind krijgt.

De tarievenlijst voor de verschillende vormen van behandeling vindt u in de wachtruimte.


Vergoedingen


In de regel worden vanuit de basisverzekering de eerste 18 behandelingen voor individuele kinderfysiotherapie standaard door alle zorgverzekeraars vergoed. Wij vragen u uw verzekeringspolis hierover na te lezen. De kosten declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.


De kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar, worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent en de contracten die wij hebben met de verschillende zorgverzekeraars. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.


Groepstherapie


Groepstherapie bestaat uit een beweegprogramma. De zorgverzekeraars hanteren verschillende voorwaarden met betrekking tot deze groepsbehandelingen. Informeer bij uw fysiotherapeut hoe de behandeling wordt gedeclareerd.


Kwaliteit van zorg


Wij vinden kwaliteit van zorg erg belangrijk. De therapeuten van kinderfysio.nl staan allemaal ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Dit wil zeggen dat de therapeuten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.


Om aan deze eisen te blijven voldoen, volgen de werknemers regelmatig diverse scholingsprogramma’s/cursussen om hun kennis up to date te houden. Hierdoor zijn wij in staat een zo breed mogelijk spectrum aan behandelmogelijkheden te bieden.


Waarnemingen bij afwezigheid en stagiaires


Bij ziekte of afwezigheid van de fysiotherapeut, bieden wij u een alternatief aan. Mogelijk kan een waarnemend fysiotherapeut de behandeling(en) overnemen.


Bij gelegenheid worden stagiaires van de opleiding fysiotherapie begeleid gedurende een bepaalde periode. U kunt aangeven of u er wel of geen bezwaar tegen heeft, dat een stagiaire bij de behandeling van uw kind aanwezig is.


Klachten


kinderfysio.nl beschikt over een team van deskundige kinderfysiotherapeuten.


Kwaliteit


Alle fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG-register en in het Centraal KwaliteitsRegister van het KNGF, een waarborg voor goede kwaliteit.


Melden van klachten


U mag er van uit gaan dat uw kinderfysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent of een klacht hebt over de service die wij verlenen. Als dat zo is, vragen wij u hier melding van te maken.


Wij zouden het erg prettig vinden dat u zich in eerste instantie wendt tot de kinderfysiotherapeut waar de klacht zich op richt. Hij of zij zal zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht. Als u zich daar prettiger bij voelt mag er een voor u vertrouwde persoon aanwezig zijn bij het gesprek over uw klacht. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF, de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten. U kunt daar een bemiddelingsgesprek aanvragen of een klacht deponeren. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’, die uw fysiotherapeut u desgevraagd zal overhandigen. Of kijk op: KNGF-klachtenregeling. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het best kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.


Privacy


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Lees verder > Privacy verklaring


Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzage recht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd waaraan wij ons conformeren.


Bereikbaarheid en Beschikbaarheid


kinderfysio.nl is op werkdagen tussen 8.00 en 19.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer: 013-570 40 20 of 06-143 74 624.

U kunt uw bericht ook mailen naar info@kinderfysio.nl.


Het kan zijn dat wij niet in staat zijn om u persoonlijk te woord te staan. U wordt dan automatisch doorverbonden naar het antwoordapparaat.

Als u duidelijk uw naam en uw telefoonnummer inspreekt, met eventueel de reden van uw telefonische melding, bellen wij u spoedig terug.


Actief in bewegen voor baby's en kinderen