Kind-ligt-op-bal-en-kijkt

Schoolkinderen  4 – 12  jaar

Bewegen speelt een grote rol in het leven van schoolkinderen. Meedoen met allerlei bewegingsspelletjes geeft ze de mogelijkheid contact te maken met andere kinderen. Samen spelend ontdekken, samen sporten en grenzen verleggen.

Lees verder >


Kinderen die veel bewegen en (buiten)spelen ontwikkelen zich sociaal en emotioneel sterker en lopen minder risico op gezondheidsproblemen. De hersenen ontwikkelen zich door hetgeen waar ze mee in aanraking komen. Dus als je je kind veel actief laat zijn, zal dit deel van het brein zich ontwikkelen. Oefening baart kunst!


Het maakt niet uit of je kind sportief is aangelegd of niet, het aanleren van fysieke vaardigheden is voor ieder kind van groot belang. Sterker nog, hoe meer je kind kan, hoe zelfverzekerder het zal zijn. Als ouder(s) kunt u vragen hebben over uw kind. Ook kan uw kind zelf aangeven waar het last van heeft en waarmee het geholpen wil worden.


Vraag het kinderfysio.nl


Staat er geen hulpvraag bij die voor uw kind van toepassing is, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!


Bel 013 – 570 40 20 of mail naar info@kinderfysio.nl


Hulpvragen


 • Mijn kind is onhandig in de gymles bij vaardigheden als klimmen, gooien, vangen, springen, hinkelen en koprollen

 • Mijn kind is onhandig in dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, fietsen, tas inpakken, tafel afruimen, sporten

 • Mijn kind wil niet fietsen

 • Mijn kind valt en struikelt vaak, kan niet zo snel rennen als zijn leeftijdsgenootjes

 • Het duurt heel lang voordat mijn kind een nieuwe vaardigheid onder de knie heeft

 • Mijn kind van 4 jaar blijft in een speeltuin steeds bij mij in de buurt en gaat op geen enkel toestel, terwijl de jongste volop speelt

 • Mijn kind is 8 en durft nog niet te fietsen

 • Mijn kind zit altijd binnen en wil alleen televisie kijken, computerspelletje spelen, kleuren of lezen

 • Mijn kind heeft zwakke enkels en knieën, zwikt vaak zijn enkel om tijdens het sporten

 • Mijn kind loopt veel op de tenen

 • Mijn kind is niet handig in knutselen en knippen

 • Mijn kind van 4 jaar kan geen poppetje tekenen, krast
  in plaats van kleuren

 • Mijn kind kan niet goed stilzitten aan de tafel

 • Mijn kind kan een potlood en/of bestek nog niet goed vast houden

 • Mijn kind schrijft onleesbaar, kan het schrijftempo op school niet bijhouden

 • Knopen dichtmaken en/of veters strikken lukt nog niet bij
  mijn 7 jarige dochter

 • Mijn kind plast overdag in de broek (incontinentieklachten)

 • Mijn kind plast ’s nachts nog in bed

 • Mijn kind poept in de broek (incontinentieklachten)

 • Mijn kind heeft vegen ontlasting in de broek


 • Mijn kind heeft vaak een blaasontsteking

 • Bij het zwemmen op de buik gaat de armbeweging niet
  tegelijk met de beenbeweging

 • Mijn kind kan niet voldoende op snelheid vooruit komen

 • Recht vooruit zwemmen lukt niet

 • Het zwemmen op de rug is moeilijk, omdat mijn kind
  zijn/haar hoofd niet in het water durft te leggen

 • De zwembewegingen zijn slordig en weinig krachtigSpecifieke behandelindicaties bij schoolkinderenMotorisch achterblijven bij leeftijdsgenootjes

Moeite met rennen, hinkelen, klimmen, fietsen, zwemmen, buitenspelen, schoolgym, vangen/gooien van een bal, sporten, knutselen, tekenen, bestek gebruiken, schrijven Lees verder >


Kinderen met een zwakke motoriek


Bij twijfel over de ontwikkeling van de grove en of fijne motoriek zal de kinderfysiotherapeut het kind observeren in verschillende uitgangshoudingen. Daarbij wordt gekeken naar zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de bewegingen van het kind. Dit wordt vergeleken met de normaalwaarden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende leeftijdsgebonden vragenlijsten en motorische testen. Er wordt daarbij tevens rekening gehouden met de algehele ontwikkeling van het kind omdat kinderen zich verschillend ontwikkelen.
Een motorische achterstand kan ook een onderdeel zijn van een zwakke of hoge intelligentie. Bij kinderen met verwerkingsproblemen van zintuiglijke prikkels (zien, horen, voelen, ruiken), ook wel sensorische integratie problematiek genoemd, zien we vaak bewegingsangst en onzekerheid. Overgevoeligheid voor evenwichtsprikkels en overgevoeligheid voor tastprikkels en aanraking komen vaak gecombineerd voor. Aan de ouders wordt door middel van een vragenlijst (sensory profile) doorgevraagd op het gedrag van het kind als resultaat van de prikkelverwerking.
Tevens wordt door middel van de sensorische integratietest verder onderzoek gedaan om de disbalans in prikkelverwerking in kaart te brengen. Begrip en inzicht in de problemen die het kind ervaart met de prikkelverwerking, is erg belangrijk voor het normaliseren van de over- of ondergevoeligheid voor bepaalde prikkels en het reguleren van het gedrag van het kind.
Sensorische Intergratie (SI) Prikkelverwerking

Sensorische Integratie (SI) therapie/ sensorische informatieverwerking heeft als doel prikkels, die vanuit de zintuigen bij ons binnenkomen, op een betekenisvolle manier te verwerken en te gebruiken.


Zintuigen ontvangen informatie vanuit de omgeving en ons lichaam.


SI therapie biedt het kind en mensen in zijn omgeving zicht op hoe het kind omgaat met waarnemen en verwerken van informatie, wat hierop van invloed is en wat het kind nodig heeft om op een adequate manier te reageren. Dit is nodig om te kunnen bewegen, spelen en leren.Lees verder > www.nssi.nl
Schrijffysiotherapie

Pijnlijke hand/schouder na schrijven, tempoproblemen, onleesbaar handschrift


Voor aanvullende informatie kijk op de pagina Schrijffysio

problemen met schrijven kinderfysiotherapie


Ook Schrijffysio online mogelijk
Moeite met fietsen

Faalangst, evenwichts- en coördinatieproblemen (leren opstappen en afstappen), laat uw kind een FietsDiploma halen
Onhandig bewegen, DCD

Onhandige motoriek, veel vallen of houterig zijn, problemen met dagelijkse vaardigheden Lees verder >


Kinderen met een onhandige motoriek: DCD


Motorische onhandigheid wordt meestal beschouwd als een uiting van een in aanleg niet optimaal ontwikkeld zenuwstelsel. Soepel bewegen, uit je woorden komen, aan-en uitkleden, tandenpoetsen, billen afvegen, met mes en vork eten, veters strikken, een bal gooien en vangen, met een pen schrijven, het zijn handelingen die een kind met DCD soms veel moeite kosten. Hierdoor werken ze trager of komen niet goed mee op school. Er zijn kinderen die zich hierdoor moeilijk kunnen concentreren en die moeite hebben met het horen, zien en begrijpen van wat er om hen heen gebeurt.
Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) worden gekenmerkt door een achterstand in de motorische ontwikkeling en coördinatie, die schoolprestaties en/of dagelijkse activiteiten belemmert, terwijl ze een normale intelligentie hebben en geen neurologische afwijkingen. We spreken niet van DCD als er een ziektebeeld de oorzaak is van de bewegingsproblemen of bij kinderen die zwakbegaafd zijn.
Het onderzoek van de kinderfysiotherapeut bestaat uit een uitgebreide motorische observatie screening van de grove en fijne motoriek. Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde meetinstrumenten om de algehele bewegingscoördinatie en de motorische ontwikkelingsachterstand te beoordelen.
Het doel van de kinderfysiotherapie is om de motorische problemen die het kind ondervindt te verminderen of op te lossen. Hierbij leren de kinderen hun motorische vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit op hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling krijgen de ouders advies en informatie om hun kind te steunen hierin.
Hypermobiliteit,

b.v. slechte lichaamshouding

Afwijkende stand van voeten en/of benen, op de tenen lopen, veel vallen, een slechte lichaamshouding, scoliose Lees verder >


Kinderen met hypermobiliteit


Hypermobiliteit betekent vergrote beweeglijkheid. De gewrichten kunnen verder dan normaal bewegen en vaak overstrekken. Hypermobiliteit kan in één of meerder gewrichten voorkomen. Bij lokale hypermobiliteit beperkt de vergrote beweeglijkheid zich tot één of enkele gewrichten. Indien meerdere gewrichten hypermobiel zijn, spreken we van gegeneraliseerde hypermobiliteit. Om vast te stellen of er sprake is van gegeneraliseerde hypermobiliteit wordt gebruik gemaakt van de hypermobiliteitsscore volgens Bulbena.
Uw kind hoeft geen last van de hypermobiliteit te hebben. Veel kinderen ervaren helemaal geen of maar tijdelijke klachten. Helaas zijn er ook kinderen die verschillende klachten ervaren, bijvoorbeeld: inspanningsgerelateerde vermoeidheid, pijnklachten, (vaak in de knieën), onvoldoende spierkracht en uithoudingsvermogen, verzwikken, platvoeten, schrijfproblemen door overbeweeglijkheid vingers, zindelijkheidsproblemen, slappe lichaamshouding, motorisch trager ontwikkelen.
Ondanks het hypermobiel zijn, komen kinderen vaak juist houterig over qua bewegen omdat ze vaak een zwakke coördinatie hebben. Dit komt mede doordat de verminderde compactheid van de gewrichten minder signalen doorgeven naar de hersenen, waardoor er minder houdingsgevoel en/of bewegingsgevoel is dan bij andere kinderen. Hypermobiliteit verbetert met de leeftijd doordat het systeem stugger wordt en de geleiding sneller wordt vanaf de puberteit. Dit is een normaal proces, waarbij voor het kind met hypermobiliteit de mate van hypermobiliteit en hiermee gepaard gaande klachten kunnen afnemen. De kinderfysiotherapeut kan begeleiding geven gericht op het verbeteren van krachtuithoudingsvermogen, belasting- belastbaarheid, bij bewegingsangst, de motorische ontwikkeling, het schrijven, continentietraining bij plas- of poepproblemen, sport (-keuze.)Kinderen met orthopedische problemen
Sommige kinderen hebben al vanaf de geboorte een bepaalde standsafwijking van het skelet en/of bewegingsapparaat zoals klompvoetjes, heupdysplasie, groeistoornissen, X-benen, scoliose. Andere problemen komen later naar voren in de ontwikkeling zoals ziekte van Perthes, beenlengteverschil, gewrichtsproblemen, botbreuken, tumoren, houdingsafwijkingen, platvoeten.
Het bewegen van deze kinderen geeft problemen in de mobiliteit, kracht en functie van de spieren, pezen en gewrichten. Ook kunnen kinderen na een operatie of ongeval baat hebben bij kinderfysiotherapie. Het onderzoek en de observatie zijn gericht op de hulpvraag, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en problemen van het kind op vaardigheidsniveau. Het doel van de kinderfysiotherapeutische ondersteuning is gericht op het vergroten van de motorische onafhankelijkheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van het kind.

Kinderen met houdingsafwijkingen


Hieronder wordt verstaan een niet-fysiologische stand van een gewricht of lichaamshouding. In een bepaalde leeftijdsfase is deze houdingsafwijking van voorbijgaande aard en passend bij de leeftijd. Denk aan platvoetjes bij jonge kinderen of X- of O-stand van de benen. Een eenzijdige houdingsafwijking kan echter wel een weerslag hebben op de ontwikkeling van de lichaamshouding. De scheefstand die in zijwaarste richting kan ontstaan in de wervelkolom is de scoliose.
Men onderscheidt een niet-structurele scoliose, die wordt veroorzaakt door een scheve houding of een compensatie is voor een beenlengteverschil. Hierdoor ontstaat er een scheefstand van het bekken, waardoor de rug met een tegenbocht gaat compenseren. Deze bocht is meestal niet aanwezig in zithouding. De structurele scoliose is een zichtbare verkromming van de wervelkolom met een rotatie van de rugwervels. Bij schoolkinderen is de meest voorkomende vorm van een structurele scoliose de idiopatische vorm (de oorzaak is niet bekend.) Bij heel jonge kinderen kan deze onstaan door aangeboren afwijkende vorm van de wervels of door een disbalans in de spiertonus zoals bijvoorbeeld spasticitieit en spierziektes.
De therapie bestaat vooral uit het geven van inzicht in het ontstaan van de houdingsafwijking. Er worden adviezen en een trainingsprogramma voor de spieren gegeven om de houding te verbeteren en erger te voorkomen. Daarbij leiden bewustwording van houding, houdingscorrectie, het automatiseren van een nieuwe houding en het toepassen in de dagelijkse activiteiten vaak snel tot een zichtbaar resultaat.
Hoofdpijn, nek- en rugklachten

Bij houdingsproblemen in zit, stress, bewegingsbeperking in de nek of nekpijn, hoge spierspanning en rugklachten

B.v. holle rug / Gameboy-rug of Ipad-nek / Smartphone-nek / pijn aan stuitje


Kijk voor aanvullende informatie op Nieuws archief tablet-nek

Jongen-kijkt-op-beeldscherm
Schrijfproblemen

Het handschrift is nauwelijks leesbaar (dysgrafie) of slordig, onrijpe pengreep, schrijfkramp Lees verder >


Schrijfproblemen bij kinderen

Bij schrijfproblemen onderzoeken we of de oorzaak ligt in de uitvoering van de schrijfbewegingen en/of er de fijne motoriek niet voldoende ontwikkeld is. Hiervoor worden verschillende testen gebruikt.


Veel factoren zijn van invloed op een leesbaar handschrift. De manier waarop de pen wordt vastgehouden, de grootte en de vorm van de letters, de vloeiendheid van de schrijfbeweging, de combinatie van het schrijven met taal, de korte periode waarin kinderen leren schrijven, allerlei zaken die met deze complexe vaardigheid moeten worden gecombineerd.

Kijk voor aanvullende informatie op de pagina Schrijffysio

Kind-schrijft
Pijn bij bewegen

Niet meer willen lopen/bewegen, manken, waggelgang, mogelijk t.g.v. groeipijnen
Sportgerelateerde klachten (blessures)

Vaak zwikken (“ei” enkel / bolle zwelling), moeite met sprinten, onvoldoende fitheid, sportmotivatie, sportkeuze, moeizame zwemles, sportblessures, zoals b.v. een knieblessure ( Osgood Schlatter )


Kijk voor aanvullende informatie op de pagina Medical Taping

Kind-huit-om-zwemles
Ademhalingsproblemen

Snel vermoeid, een snelle ademhaling, Astma, hyperventilatie, taaislijmziekte (CF)
Overgewicht en obesitas

Kinderen mogen maximaal twee uur per dag achter een beeldscherm doorbrengen, exclusief de uren op school Lees verder >


Een uur voordat je kind naar bed gaat, zijn schermen (dus ook de televisie) helemaal uit den boze. Teveel aan beeldschermtijd zorgt voor slaapgebrek, door het felle licht dat van het scherm afkomt. Slechter slapen kan voor slechtere schoolprestaties, hoofdpijn, stemmingsstoornissen en overgewicht zorgen.

Kijk voor aanvullende informatie op de pagina KinderFIT & Food

kinderfit-food
Zindelijkheidsproblemen

Overdag in broek plassen, bedplassen, obstipatie, buikpijn, vaak blaasontsteking
Tenenlopen / Tenengang

Tenenloop of tenengang is een looppatroon waarbij kinderen niet de gehele voet gebruiken tijdens het lopen, maar alleen hun tenen. Bij jonge kinderen die net beginnen met leren lopen is het normaal dat ze op de tenen lopen. Normaal verdwijnt dit rond 3-jarige leeftijd.

Lees verder >


Daarnaast wordt tenengang vaak gezien bij kinderen met gedragsstoornissen, zoals stoornissen in het autistiforme spectrum en bij taal- en communicatiestoornissen.


Bij sommige kinderen is echter geen oorzaak voor het ontstaan van of persisteren in tenengang vast te stellen. 


Klachten en Hulpvragen

  • Pijnklachten in de voeten, enkels of onderbenen (vaak na inspanning)
  • Een onhandige motoriek. Dit komt doordat de kinderen een smaller contact hebben met de vloer, waardoor ze meer hun balans moeten bewaren. Dit kan ertoe leiden dat de kinderen vaker struikelen en vallen dan leeftijdsgenoten 
  • Ernstige beperkingen in de enkels op latere leeftijd
  • Nadelige sociale gevolgen (gepest worden)

Behandeling door Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut kan een analyse maken van het looppatroon en beoordelen wat de oorzaak van de tegenloop is. 


De behandeling bestaat uit oefeningen en adviezen gericht op: 


  • Het aanleren van een looppatroon passend bij de leeftijd van het kind 
  • Het verbeteren van de balansfunctie en onhandigheid (mindervaliden, struikelen) 
  • Het langzaam oprekken van de achillespezen 
  • Sport en spel 
  • Zintuiglijke prikkelverwerking 

Er zijn verschillende oorzaken voor tenenlopen

  • Tenenloop als gewoonte, deze kinderen vinden het fijn om zo te lopen 
  • De tenengang is een normale fase in de vroege ontwikkeling van het gangpatroon en behoort tot de normale variatie in het motorisch ontwikkelingsprofiel 
  • De tenengang wordt veroorzaakt door vroegtijdige verticalisatie, zoals gezien bij het gebruik van een loopstoeltje 
  • Korte achillespezen, de pezen zijn te kort aangelegd waardoor op platte voeten staan niet mogelijk is 
  • Hoge spierspanning (spasticiteit) 
  • Spierziekte, door op de tenen te lopen worden zwakke bekkenspieren gecompenseerd 
  • Aandoening van de zenuwen, waardoor de spieren op een afwijkende manier worden aangestuurd 
  • Afwijking van de gewrichten
  • Bij sommige kinderen is echter geen oorzaak voor het ontstaan van tenengang vast te stellen. Deze vorm wordt beschreven als ‘idiomatische tenengang’ (ook wel ‘habituele tenengang’ genoemd) 
  • Gedragsstoornissen, zoals stoornissen in het autistiforme spectrum en bij taal- en communicatiestoornissen
  • Zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen 
Onvoldoende conditie, coördinatie en kracht

Chronische ziekte of beperking, langdurige aandoening


Kijk voor aanvullende informatie op de pagina FitKids

Kinderfysiotherapie Fitkids Tilburg
Voorkeurshand

Er is nog geen voorkeurshand ontwikkeld (links- of rechtshandigheid), het kind is net zo handig met links als met rechts (2 handig / ambidexter)
WerkwijzeKinderen kunnen zonder verwijzing van de (huis)arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, behandeld (dit wordt DTF genoemd: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.)


De eerste 18 behandelingen worden volledig vergoed binnen de basisverzekering.

Kinderen vanaf vier jaar observeren, onderzoeken en behandelen we in principe in de praktijk. Daar hebben we spel-, oefen- en fitnessmateriaal, afgestemd op kinderen en jeugd. Wanneer u uw kind aanmeldt bij onze praktijk inventariseren we eerst kort wat de problemen zijn die u met uw kind ervaart en/of waar uw kind zelf tegenaan loopt.

 

Afhankelijk van de problematiek sturen we u een (ouder)vragenlijst toe, waarin we u vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind. Ook zijn er een aantal vragen voor de leerkracht in opgenomen. Op deze manier zijn we al ingelicht over uw kind als u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt. Dit maakt het voor uw kind minder belastend: u hoeft de problemen die uw kind ervaart niet, waar het bij is, nogmaals te vertellen.

 

Ter beoordeling of de motorische vaardigheden leeftijdsadequaat zijn maken we gebruik van verschillende gestandaardiseerde tests. Als het nodig is, doen we nader onderzoek naar bijvoorbeeld de beweeglijkheid, spierkracht en fysieke fitheid. Vervolgens bespreken we onze bevindingen met u en/of het kind. Indien kinderfysiotherapeutische begeleiding nodig is, stellen we een behandelplan op met de behandeldoelen. Bijvoorbeeld: zelfstandig fietsen, leesbaar schrijven, geen pijn hebben tijdens het sporten.

Binnen de behandeling staat uw kind centraal. U als ouder bent daar nauw bij betrokken. Met behulp van passend spel- en oefenmateriaal leren we uw kind hoe het zijn motorische mogelijkheden kan vergroten. We geven praktische adviezen, oefenschema’s en oefeningen mee die u kunt toepassen tijdens dagelijkse situaties en activiteiten van uw kind. Als het nodig is overleggen we met de gym-leerkracht, remedial teacher en/of eventuele andere behandelaars.
Vanuit de basisverzekering worden de eerste 18 behandelingen volledig vergoed wanneer er sprake is van een niet-chronische indicatie. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunnen meer behandelingen worden vergoed. Kijk voor de zekerheid uw polis na. Er wordt 100% vergoed wanneer er sprake is van een chronische indicatie. Dan is wel een verwijzing nodig. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 – 18.00 uur en op woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur.


 •  Nooit geweten wat jullie allemaal kunnen doen voor Fedde ,, 

  Frya

 •  Onze zoon is zo trots hij heeft zijn FietsDiploma behaald, hij kan nu fietsen zonder zijwielen ,,  

  Vader Rob

 •  Fijn om eindelijk inzicht te krijgen in het bewegen van mijn zoon ,, 

  Moeder van Davy

 •  “ Zonder pijn haar sport weer kunnen beoefenen, heerlijk! ,, 

  Moeder van Rachel

 •  “ Mijn zoon vindt de gymles nu weer leuk ,,  

  Vader Tim

 •  “ Wanneer mag ik weer naar de kinderfysio …. een beter compliment kun je niet hebben toch! ,,

  Moeder van Zoë

 •  “ Ik kan nu zelf fietsen naar opa Henk ,,

  Kevin

Als het thuis, op school of bij het sporten niet lekker loopt


Wij geven ook cursussen voor jeugd van 4 – 12 jaar


Kind-kijkt-op-zijn-kop


MiniGym

Plezier in bewegen jong ervaren

FitKids


FitKids

Speciaal voor kinderen met een chronische ziekte

schrijf-fysiotherapie


Schrijffysio

Leesbaar schrijven is niet vanzelfsprekend

kinderfit-food


KinderFIT & Food

Meer bewegen en gezond etenSelecteer een andere leeftijdActief in bewegen voor baby's en kinderen