Kinderfysio


De motoriek bevordert de ontwikkeling van het kind op vele gebieden


Bij vragen over fysieke en motorische ontwikkeling of vragen over houding en beweging van uw kind.


Kinderfysiotherapie is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. kinderfysio.nl heeft speciale deskundigheid op het gebied van chronische aandoeningen en de motorische zintuiglijke en fysieke ontwikkeling van kinderen. De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich van de algemeen fysiotherapeut door zijn specifieke kennis van kind-gerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Lees verder >


De kinderfysiotherapeut heeft ook kennis van andere ontwikkelingsgebieden zoals de taalspraak, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.


Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.


De hulpvraag van u of uw kind is steeds uitgangspunt voor onderzoek en behandelingen.


Kinderfysio iets voor jou?       Bekijk hier de video


Aandachtsgebieden:


 • Algemene motorische problematiek
 • Overgewicht en obesitas
 • Neurologische aandoeningen
 • Longaandoeningen, ademhalingsproblematiek, Astma, Cystic Fibrosi
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beperken
 • Sensorische integratie problematiek
 • Orthopedische aandoeningen
 • Chronische vermoeidheid (CVS)
 • Schrijfproblemen
 • DCD (Developmental Coördination Disorder), onhandige motoriek
 • Conditie en kracht-problemen
 • Zindelijkheidsproblemen

 

Werkwijze

Kinderen kunnen zonder verwijzing van de (huis)arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, behandeld (dit wordt DTF genoemd: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.)


Onderzoek

De hulpvraag van het kind wordt in kaart gebracht door middel van informatie van het kind zelf, een oudervragenlijst, eventueel een schoolvragenlijst en informatie van verwijzers en andere behandelaars in onze regio. Voorbeelden zijn de jeugdarts, consultatiebureau, CJG, logopedisten, ergotherapeuten, speltherapeuten, verloskundigen, orthopedagogen en psychologen. Lees verder >


Hierna volgt het onderzoek. Observatie en onderzoek worden zo mogelijk ondersteund door gestandaardiseerde beoordeling en/of sensorische en motorische tests. Naar aanleiding van de bevindingen wordt in eerste instantie gekeken of kinderfysiotherapeutische begeleiding zinvol is.


Wanneer er een indicatie is stellen we een behandelplan op en wordt deze besproken met de ouders en/of met het kind zelf. In het behandelplan worden behandeldoelen aangegeven. Tevens kan advies worden gegeven over eventueel aanvullend onderzoek. Kinderen-liggen-op-de-bal • “ Kinderfysio voor Tim, dat hadden we eerder moeten weten ,,

  John Verwijst

 •  We weten nu waar we op moeten letten als het met Jori wat minder gaat ,, 

  Ellen Verwey

 • “ Net die stimulans van de Kinderfysio maakt het verschil ,, 

  Patricia Krijnen


Puber-sport


Kind-op-crosstrainer01

Kind-klimpt-op-rek

De praktijk­­ruimtes zijn speciaal ingericht voor de leeftijd van

­0 tot 18 jaar

 

 

Behandeling

De behandeling is erop gericht om de motorische en sensorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Activiteiten van het dagelijks leven spelen tijdens de behandeling een belangrijke rol. Lees verder >


Het beschikbare oefenmateriaal is ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde sensomotorische functies aanspreken. Er wordt veel gebruik gemaakt van oefentherapie. Dit wordt vaak in spelvorm gedaan. Bovendien staan alle vormen van (algemene) fysiotherapeutische middelen ter beschikking. Bij de behandeling streven we ernaar dat het kind plezier beleeft, omdat dit het leren bevorderd.


Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.
Bij zuigelingen tot circa 1 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap vindt de behandeling over het algemeen thuis plaats, zodat het kind zo veel mogelijk in zijn/haar eigen omgeving kan blijven.


De behandelduur varieert uiteraard van kind tot kind en is van verschillende factoren afhankelijk. Denk aan de aard en ernst van de aandoening, de hulpvraag, het sensomotorisch leervermogen van het kind en andere bijkomende factoren. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij sensomotorische problemen is de behandelduur in de regel langer.


Kinderfysiotherapie wordt zowel individueel als in kleine groepen gegeven, in de praktijk of aan huis. Babyfysio (0-2 jarigen) vindt meestal aan huis plaats


BabyMassage, BabyGym, FitKids en KinderFIT & Food zijn speciale groepslessen voor verschillende leeftijden (0 tot 18 jaar)


Vergoeding


Vanuit de basisverzekering worden de eerste 18 behandelingen volledig vergoed wanneer er sprake is van een niet-chronische indicatie. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunnen meer behandelingen worden vergoed. Kijk voor de zekerheid uw polis na. Er wordt 100% vergoed wanneer er sprake is van een chronische indicatie. Hiervoor is wel een verwijzing nodig. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.


Praktijkinformatie


De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 – 18.00 uur en op woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur.


Wij zijn er om uw kind te helpen en U te informeren


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Actief in bewegen voor baby's en kinderen