Schrijfvaardigheid jeugd holt achteruit


Scholieren kunnen eigen teksten niet lezen!


Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven. Vaak moet er zelfs een therapeut aan te pas komen, omdat scholieren onleesbaar of te langzaam schrijven.

Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift. Uit onderzoek van promovenda en kinderfysiotherapeut Anneloes Overvelde blijkt dat het schrijfonderwijs rammelt.


Ook middelbare scholen beginnen de gevolgen te merken. Zij hebben vaker leerlingen in de klas die zelfs hun eigen handschrift niet kunnen lezen of zo langzaam schrijven dat ze de instructies niet kunnen bijhouden.
,,Bij schrijven worden zowel taalkundige als motorische vaardigheden gevraagd. Als kinderen leren schrijven, hebben ze vooral aandacht nodig voor de motorische kant”, legt Overvelde uit. ,,Leerlingen moeten kilometers maken om automatisch te kunnen schrijven en de aandacht bij de lessen te kunnen houden.”
Op de pabo’s is het schrijfonderwijs echter naar de achtergrond verdwenen. Ook in de klas zien leraren het belang er minder van in door de komst van tablets en laptops. Terwijl tot een jaar of tien geleden schrijfles nog dagelijks deel uitmaakte van het lesprogramma, oefenen kinderen nu minder.
Schrijfexperts stellen dat het belang van schrijven op veel scholen wordt onderschat. ,,Die hele beweging doet zo veel met het brein. De kinderen die ik begeleid, gaan beter schrijven én beter spellen”, zegt schrijfdocent Rijn van de Rozenberg. Door mee te schrijven, slaan de hersenen beter informatie op dan bij op een computer tikken.

Toetsantwoorden


De schrijfdocent begeleidt zelfs leerlingen op middelbare scholen die hun toetsantwoorden niet meer kunnen lezen. ,,Vaak komt dat door didactische verwaarlozing. Leraren geven ook toe dat het schrijven er een beetje bijhangt en dat ze niet goed weten hoe ze problemen van kinderen moeten oplossen.”
Basisscholen merken op hun beurt dat sommige kinderen minder ontwikkeld de kleuterklas binnenkomen dan vroeger. ,,Thuis zijn ze minder bezig met spel. Deels doordat ze meer achter de tv en computer zitten en deels doordat ouders meer werken en geen tijd hebben”, constateert Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Fijne motoriek kind beter ontwikkelen


De pabo’s (pedagogische academies) zien de noodzaak om studenten weer meer te leren over schrijven en verbetering van de motoriek in de kleuterklas. Nu verwijzen leraren kinderen die hulp nodig hebben bij het leren schrijven door naar therapeuten.


,,Op scholen waar het schrijfonderwijs rammelt, kan de helft van de leerlingen een onleesbaar handschrift hebben”, constateert Marcia de Korte-Burger, oefentherapeut bij B4Balance. Terwijl leraren met een duidelijk lesprogramma in principe een hele klas aan het schrijven krijgt.
Hoewel bij veel leraren de gedachte heerst dat schrijven minder belangrijk wordt door de komst van tablets en laptops, dringt bij de pabo’s het besef door dat kinderen ook met een pen moeten leren omgaan. ,,Er wordt nu te weinig tijd vrijgemaakt om het schrijven goed aan te leren op de basisschool”, constateert Monique van Oers, docent handschrift op Fontys Hogeschool Kind & Educatie.
Pabo Tilburg wil meer aandacht voor motoriek. Wat is er nodig om kinderen goed klaar te stomen voor het schrijfonderwijs? ,,Dat begint al bij de kleuters”, legt Van Oers uit. Textielwerkjes, zoals punniken, borduren en haken, zijn bijvoorbeeld veelal uit de kleuterlessen verdwenen. Juist dergelijke technieken helpen jonge kinderen om hun motorische vaardigheden te verbeteren. ,,Het swipen zit er goed in, maar er is meer nodig om een pen op de juiste manier vast te houden en te leren schrijven.”

Knutselen


Volgens kindertherapeuten ontstaan de schrijfproblemen echter niet alleen door onvoldoende oefening en motorische achterstanden. Sommige kinderen zitten simpelweg niet goed op hun stoel om netjes te kunnen schrijven. Ook kampen ze soms met concentratieproblemen, waardoor ze de instructies van de juf of meester niet goed in zich opnemen. Andere houden hun pen niet goed vast.
De therapeuten raden ouders aan al op peuterleeftijd kinderen buiten te laten spelen, maar ook meer tijd te steken in knutselen.
Bron: ELLEN VAN GALEN, Brabants Dagblad, AD

Meer informatie over schrijven anno nu >

5 augustus 2017|Marianne-vd-Ven,Gezondheid


Actief in bewegen voor baby's en kinderen